O nas

Fundacja „Latarnia” została utworzona 27 listopada 2012 r. w Woli Piotrowej.
Celem Fundacji jest wspieranie zadań polityki społecznej, w szczególności resocjalizacji i socjalizacji, które są oparte na chrześcijańskich wartościach: miłości, wierze i nadziei.

Misją Fundacji Latarnia jest działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie, w szczególności osób bezdomnych, uzależnionych oraz byłych skazanych jak również  profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspieranie tych ludzi w ich życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, ukierunkowane na osiąganie dojrzałego rozwoju w perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka.
Misję realizujemy poprzez prowadzenie Chrześcijańskiego Domu ‘Przystań’ w którym przebywa ok 14 osób.

Fundacja od 2014 r. prowadzi również wypożyczalnię rowerów z której dochód w całości przeznaczony jest na działalność statutową.