Alpy Karpatom

II nabór wniosków do Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych

W dniu 01.07.2014 r. Fundacja „Latarnia” przystąpiła do realizacji projektu pt. „Polecam Bieszczady – wypożyczalnia rowerów”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wartość dofinansowania: 20 700 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.07.2014 r. – 30.09.2014 r.

Głównym celem planowanej inwestycji jest uruchomienie wypożyczalni rowerów.

 www.programszwajcarski.gov.pl

http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

sc